Skolverket vill ha fler godkända

Skolverket satsar 75 miljoner kronor i år på att fler elever ska gå ur grundskolan med fullständiga betyg. I Västra Götaland var det nästan 19 procent av dem som gick ur nionde klass som inte hade fullständiga betyg förra året. Störst är andelen i Bengtsfors och Mellerud där över 30 procent inte är godkända 14 kommuner i Västra Götaland ska delta i olika projekt som ska förbättra skolan och barnomsorgen på olika sätt