Ordnade fram kontanter till bulvanföretaget

3:53 min

Ekot kan avslöja fler omständigheter kring hur det gick till då Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bildade bulvanföretaget SSTI som skulle leda projektet med vapenfabriken i Saudiarabien.

Enligt Ekots källor betalades SSTI:s startkapitalet av FOI. För att dölja att så skedde fördes pengarna över kontant via den militära underrättelsetjänsten.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är en myndighet som lyder under regeringen. FOI får inte bilda något bolag utan beslut från regeringen.

Nåt som också generaldirektör Jan Olof Lind var mycket tydlig med när vi intervjuade honom tidigare i år:

– Enligt sin instruktion får FOI inte bilda några bolag, sa FOI:s generaldirektör Jan Olof Lind.

Men som Ekot tidigare berättat bildade Totalförsvarets forskningsinstitut trots det, i början av 2009, bulvanföretaget SSTI för att leda projektet med vapenfabriken i Saudiarabien.

I bulvanföretaget SSTI:s styrelse satt en chef på Totalförsvarets forskningsinstitut. Firmatecknare och vd för bolaget var en annan högt uppsatt tjänsteman på Totalförsvarets forskningsinstitut: Dick Sträng.

Så här lät det för tre veckor sedan när Ekot intervjuade Dick Sträng om bolaget SSTI:

Hur finansierar ni den här lösningen?

– Jag tänker inte besvara den frågan.

Varför inte?

– Jag kan inte besvara den utan att ljuga, säger Dick Sträng.

Ekot kan nu avslöja att det var myndigheten FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som stod för startkapitalet.

Så var upplägget enligt våra källor:

* Av någon anledning, möjligen för att pengarna inte skulle kunna spåras, var det viktigt att startkapitalet till bulvanföretaget SSTI betalades ut kontant.

* Men det klarade FOI inte av på egen hand utan vände sig därför hösten 2008 till den militära underrättelsetjänsten, Must, som snabbt kunde få fram kontanter.

* Pengarna betalades senare tillbaka av Totalförsvarets forskningsinstitut till Must. Ett kontant lån alltså.

Erik Lagersten, som är informationsdirektör på Försvarsmakten, bekräftar att Must vid olika tillfällen fört över pengar till FOI men säger att Must inte känt till att några av dessa pengar skulle ha använts för att starta ett bulvanföretag.

– Vi har till uppgift att bistå [FOI] och arbeta tillsammans, så det förekommer samarbete. Men jag kan inte säga mer eftersom det är sekretess.

Har ni sedan affären blev känd kontrollerat om betalningar till FOI har skett under den här perioden och om det i så fall kan ha med [bulvanföretaget] att göra?

– Huruvida FOI har använt medel man fått från Försvarsmakten på ett oriktigt sätt kommer att visa sig i förundersökningen, säger Erik Lagersten

Ni har inte haft någon förhandskunskap om att pengarna ska ha gått till ett bolag?

– Det är riktigt, säger Erik Lagersten.

Ekot har uppgifter om ett antal namngivna personer som ska ha varit involverade i upplägget.

Vi har kontaktat dem vid upprepade tillfällen men ingen vill kommentera.

SSTI:s grundare Dick Sträng lämnade Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för två år sedan och vill inte svara på några fler frågor om bolaget.

Inte heller Totalförsvarets forskningsinstituts generaldirektör Jan Olof Lind vill kommentera våra uppgifter.

Efter Ekots avslöjande frågade regeringen Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, om pengarna för att starta SSTI kom från myndigheten.

Efter två veckors utredning meddelade FOI:s generaldirektör att myndigheten inte kunde svara på frågan.

Istället lämnades ärendet över till åklagare eftersom det fanns misstankar om brott. Minst två personer har med anledning av brottsmisstanken omplacerats på FOI.