Svängande oljepris orosmoln i både öst och väst

1:56 min

Priset på råolja har klättrat stadigt uppåt de senaste månaderna. Oro kring Irans kärnvapenprogram och kommande sanktioner mot Irans oljeexport har pressat upp priset. Oljepriset väcker bekymmer både i väst och i öst – men av olika skäl.

Råoljan har gått från 109 dollar till 125 dollar per fat sedan årsskiftet och det är den så kallade krigspremien som har pressat upp priset.

För ett oljeberoende väst är det ett hot mot den återhämtning som sker efter 2011 års kris, om uppgången blir för snabb och för brant.

För öst, i det här fallet den gamla definitionen, är hotet av ett annat slag. För Ryssland som är en av de största oljeproducenterna, betyder ett högt pris goda tider, medan ett fallande pris är ett direkt hot mot landets ekonomi.

I en rapport från kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor´s beräknas en nedgång i oljepriset med 10 dollar per fat minska den ryska statens inkomster med 26 miljarder dollar, motsvarande ungefär 175 miljarder kronor.

Ryssland behöver ett oljepris på ungefär 120 dollar för att nå balans i budgeten för i år.

En halvering av oljepriset till 60 dollar per fat skulle innebära att Standard and Poor´s skulle tvingas sänka  Rysslands kreditvärdering med tre steg.

Det är bara två år sedan som råoljan låg på just den nivån, och ett år sedan priset låg på 80 dollar.

Sannolikt kommer priset att ligga kring 100 dollar i snitt under 2012, men det kan också komma en kraftig nedgång. Det beror på hur världsekonomin utvecklas.

Medan väst stånkar och stönar på grund av högt oljepris, önskar öst inget annat. Den ryska regeringen har helt enkelt lovat för mycket och intecknat löftena i höga oljepriser.

Vid den ryska presidentvalskampanjen lovade presidentkandidaten Putin statliga utgiftsökningar på 170 miljarder dollar de kommande sex åren.

För att ha täckning för detta i den ryska budgeten som är starkt beroende av olja, krävs ett oljepris på 150 dollar per fat.

Omvänt gäller alltså att ett fallande pris skulle skapa kraftiga underskott, eller väljarmissnöje.