"Sverige har skickat plutonium till USA"

Tre kilo plutonium från har nyligen skickats från Sverige till USA. Det skriver utrikesminister Carl Bildt på DN debatt idag.

Plutoniet kommer från svenska forsknings- och utvecklingsprogram, och USA ska enligt Bildt ha gett garantier för att det skyddsklassade ämnet inte kommer att användas militärt.

Bildt skriver att det hela är ett svenskt " konkret bidrag för att förhindra att nukleärt material sprids...och används i terroristhandlingar".

De tre kilona plutonium är enligt Bildt det sista som Sverige hade kvar av det ur spridningssynvinkel farliga ämnet.

Bildt skriver att Sverige har krävt och fått garantier "om att materialet inte kommer att användas för något militärt ändamål". Hans förhoppning är att Sveriges erfarenheter kan "tjäna till stöd och inspiration också för andra länder".

"Gemensamt måste vi göra allt för att minska antalet kärnvapen i världen, för att förhindra att de får ytterligare spridning och för att de aldrig någonsin ska komma till användning", skriver Bildt.

Han påpekar att Sverige bland annat driver frågan "om ökad internationell transparens också vad gäller militära lager".