Kristianstad

Oväntad mängd förorenad jord drog ut på sanering

1:32 min

Saneringen av den förorenande gasverkstomten på söder i Kristianstad börjar gå mot sitt slut. Men saneringen har tagit något längre tid än vad kommunen från början hade räknat med.

– Det har dels berott på att vi har kommit på större delar av betongfundament och större delar förorenade massor i området, säger Inge Ivarsson från C4 Teknik som är en av projektledarna för saneringen.

På tomten fanns ett gasverk som var igång till 1960-talet och nu tas föroreningarna från det bort. Saneringen började i februari 2011.

Tomten är nu helt uppgrävd, marken består av sand och lera, och gropigt är det. En del svartfärgad jord ligger kvar på tomten och den ska transporteras bort innan arbetet i klart.

När saneringen började räknade man med att transportera bort 57 000 ton jord, men när man är klar om någon månad kommer den verkliga siffran ligga betydligt högre, det handlar då om 100 000 ton som kommer ha tagits bort.

Den jord som ska ligga kvar provtas för tjära, metaller och cyanid.

– Jag lämnar det till laboratorium för analys. Där är ingen cyanid kvar över gränsvärdena som satts upp, säger Magnus Johansson som är kontrollant i projektet.

Från början skulle saneringen vara klar i vid det årsskiftet 2011/2012. Nu det i slutet av april som slutbesiktningen är inbokad.

– Här är så rent så att man skulle kunna bygga bostäder, men det är ju inte det som är tänkt initialt. Tanken är att det ska vara en parkeringsplats och ett idrottsområde, säger Inge Ivarsson.