Ministerns släkting levde med en häst

Nye jämställdhetsministern Jens Orback tycker att anklagelserna om att han har koloniala och nykonservativa åsikter är absurda.

Regeringens nye jämställdhets- och integrationsminister Jens Orback har fått mycket kritik redan innan han börjat sitt nya arbete.

Kritiker har bland annat kallat hans åsikter för koloniala, nykonservativa och familjefundamentalistiska. Orback tycker påståendena är absurda.

– Det får stå för dem. Jag ser ingen anledning att bemöta det, säger Jens Orback.

Fick kritik av sakkunniga
Det var på Aftonbladets debattsida som 16 debattörer inom Orbacks sakområden beskrev utnämningen av honom som ett stort bakslag för jämställdhet, integration, demokrati- och storstadsfrågor samt ett tydligt uttryck för statsminister Göran Perssons ”problematiska syn på demokrati”.

Skribenterna som beskriver sig själva som feminister, antirasister och HBT-aktivister, förespråkare för homo-, bisexuellas och transpersoners rättigheter, skriver att tillsättandet av Orback slår fast att socialdemokraterna inte skyggar för en nyliberal syn på invandrare och en nykonservativ syn på kärnfamiljen.

Släkting levde med häst
Jens Orback känner sig oskyldigt utpekad som homofob säger att han inte har några som helst fördomar kring vem vuxna människor väljer att leva tillsammans med, vare sig det handlar om män kvinnor eller djur.

För att illustrera berättar han en historia om en avlägsen släkting som levde tillsammans med en häst.

– Jag hade också en härlig syster till min mormor i Kanada som levde med en häst, säger Jens Orback.

Men var hon ihop med hästen?

– Nej, men det sas just att de hade en nära relation som var lyckosam för båda, säger han.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se