Sten Tolgfors utfrågad om vapenfabrik

På tisdagseftermiddagen utfrågades Sten Tolgfors i en interpellationsdebatt i riksdagen. Riksdagsledamöterna ville ha svar på sina frågor runt den vapenfabrik i Saudiarabien som aktualiserats efter Ekots avslöjande i början av mars i år.

Initiativtagare till debatten var Torbjörn Björlund (V) som efterfrågat en redogörelse för bakgrunden till samarbetet med Saudiarabien samt en förklaring om sekretessen kring detta. Dessutom ville han veta om försvarsministern avsåg att avbryta allt samarbete med landet.

Sten Tolgfors inledde debatten med att ge en bakgrund för hur det gick till då den dåvarande svenska regeringen 2005 ingick ett avtal, ett så kallat MOU, med den saudiska regeringen. Avtalet är ett ramavtal.

– Där står uttryckligen vad försvarssamarbetet mellan länderna skulle handla om. För att utföra planerna konkret behövs ett projektavtal. Det finns inga projektavtal mellan länderna,  sa Tolgfors i sitt anförande.

Försvarsministern upprepade ett flertal gånger att det inte finns några planer på att bygga fabriken och att avtalet från 2005 är offentligt. Han avböjde att svara på många av frågorna genom att säga att mycket av det som sades i debatten inte hade med saken att göra.

– Det aktuella ärendet kommer nu att granskas av riksdagens konstitutionsutskott och regeringen välkomnar det. Jag kommer inom ramen av denna granskning kunna redogöra för sådan information som omfattas av sekretess, sa  Tolgfors.

Torbjörn Björlund (V) var inte nöjd med försvarsministerns svar.

– Egentligen tycker jag inte att det finns någon substans alls i det här svaret, sa Björlund efter försvarsministerns första anförande.

– De försök som har gjorts att redogöra för det här inger inte mycket förtroende för försvarsministern. Undanflykter och, tycker jag, försök att skylla det här på andra, är vad som präglar redogörelserna, fortsatte han.

Försvarsministern ansåg dock att han svarat på interpellationen och ville till sist åter göra klart för riksdagen att det inte finns några planer på att bygga den omtalade fabriken.

– Regeringspartierna är överens om att det inte ska byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien och avser vidta åtgärder om något sådant skulle stå att utföras av svenska myndigheter. Det är exakt det svar som Torbjörn Björlund efterfrågade, sa försvarsministern.

Anförande i debatten var förutom försvarsminister Sten Tolgfors (M) och initiativtagare Torbjörn Björlund (V), Peter Rådberg (MP), Bodil Ceballos (MP), Ulrik Nilsson (M) och Cecila Widegren (M).

Ekot