FOI-chefen frågades ut om Saudiaffären

2:45 min

Generaldirektören för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Jan-Olof Lind, gav inga nya besked efter dagens utfrågning i försvarsutskottet. Han kom dit efter Ekots avslöjande om det svenska samarbetet med Saudiarabien kring en vapenfabrik, och upprepade efter mötet gång på gång ordet förundersökningssekretess.

– Vi har framförallt fokuserat på att beskriva vår verksamhet, sa Jan-Olof Lind efter mötet och undvek sedan att svara om finansieringen av det bulvanföretag som FOI startat för affären med Saudiarabien.

Det var ett stort medieuppbåd som väntade utanför försvarsutskottets mötessal. Inte alla frågor fick ett svar.

Jan-Olof Lind berättade att han hade beskrivit myndighetens uppdragsverksamhet för utskottet, vilka länder FOI samarbetar med och på "vilka premisser".

Miljöpartiets ledamot i utskottet, Peter Rådberg, sa inför mötet att uppgifterna om finansieringen av det bulvanföretag som FOI startade skulle bli en huvudfråga. Rådberg ville även veta vad regeringen kände till beträffande upplägget av affären med Saudiarabien.

– Den intressanta frågan är om regeringen kände till detta. Han svarade ändå på frågan att de gör ingenting utan regeringens kännedom. Jag tolkar det som att regeringen har kontroll över vad FOI gör, säger Rådberg till Alltid Nyheter.

Är du nöjd med de svar du fått?
– Nej, det är jag inte eftersom jag inte fick några svar överhuvudtaget. Han vägrade svara på frågan och hänvisade till sekretess, vilket jag kan förstå på ett sätt.

Inför mötet har tystnaden varit utbredd bland de borgerliga ledamöterna i utskottet. Även folkpartisten Allan Widman, som tidigare uttalat sig, har tystnat sedan affären blivit en rättssak.

Två förundersökningar pågår med anledning av Ekots avslöjande.

FOI har polisanmält misstänkta brott inom myndigheten i samband med att bulvanföretaget SSTI bildades. Enligt Ekots källor handlar utredningen om FOI:s finansiering vid bildandet av bolaget.

I dag avslöjade Ekot att FOI själva stod för betalningen, men dolde den genom ett kontantlån. De uppgifterna förvånar försvarsutskottets Peter Hultquist (S), som i dag poänterade att han vill att hela affären utreds.

Den andra förundersökningen i fallet inleddes efter justitiekanslerns beslut och handlar om misstänkta brott mot tystnadsplikten i samband med att Ekot publicerat hemliga dokument om vapenaffären med Saudiarabien.

Senare i dag kommer försvarsminister Sten Tolgfors att svara på frågor om vapenaffären i en interpellationsdebatt i riksdagen.