Bredband för alla EU-vision

Idag inleds EU:s toppmöte i Barcelona och huvudfrågan är hur EU skall bli mer konkurrenskraftigt. Statsminister Göran Persson och Storbritanniens premiärminister Tony Blair vill att alla som bor i EU skall ha tillgång till bredband senaste 2005.
Det är för att ta upp kampen med USA som Persson och Blair nu lanserar sin vision om Bredband till alla i EU. De anser att Bredband är avgörande för Europas konkurrenskraft - risken är annars att USA drar ifrån ytterligare på IT-området. Även i USA vill nu flera tunga politiker med hjälp av skattesubventioner och bidrag se till att bredband blir lika vanligt som telefon. Alla skall ha Bredband. Inte ett helt okänt mantra i Sverige. Men hittills har det gått trögt för regeringens bredbandssatsning. Av de statliga bidragen på 3,1 miljarder kronor som skall gå till kommunerna har bara 5 procent betalats ut. Å många kommunalråd anser att regeringen nu måste inse att staten måste ta ett större ansvar då få teleoperatörer vill vara med och betala, säger Sven-Åke Thoresen, kommunalråd i Hudiksvall. Men det håller inte Näringsdepartementet med om. De anser att det är för tidigt att avgöra om regeringens IT-satsning misslyckats eller ej. Å anledningen till att så få kommuner sökt statliga pengar tror departementet beror på att det tar tid för dem att bestämma sig och hitta affärspartners. Och sent omsider tillägger att nästan alla kommuner nu arbetar med sk. IT-infrastuktur program, som är en förutsättning för att kommunen skall få statliga bidrag. Men det finns de som inte velat vänta. En halv miljon hushåll har det senaste året skaffat sig någon form av bredband. Ofta då långsammare varianter som ADSL-bredband eller kabel-tv Bredband. Å på landsbygden där ADSL sällan fungerar och där det inte finns kabel-tv - där är det ofta idellt arbete som gäller för att utbyggnaden skall komma igång. I Stensele i Västerbottens län har Hembygdsföreningen fått stort ansvar för att byn skall få Bredband, säger eldsjälarna Simon Israelsson i Stensele och John-Erik Ärlebrandt i Långsjöby, båda i Storumans kommun i Västerbottens län.