Fler elever ska slippa underkänt

Skolverket satsar 75 miljoner kronor i år på att fler elever ska gå ur grundskolan med fullständiga betyg. Töreboda är den kommun i Skaraborg, som har största andelen elever med betyg som inte är godkända.
I Västra Götaland var det nästan 19 procent av dem som gick ut nian förra året, som inte hade fullständiga betyg. Det skriver Göteborgs-Posten i dag. Störst andel icke godkända elever i Skaraborg har Töreboda kommun, medan Grästorp uppvisar det bästa resultatet. 14 kommuner i Västra Götaland ska delta i olika projekt, som ska förbättra skolan och barnomsorgen på olika sätt.