Åtta miljoner till bussar

Satsningen på vätgasdrivna bussar med bränsleceller har nu tagit ett stort kliv framåt. Klart är att EU i ett första skede bidrar med åtta miljoner kronor till Gotlands kommun.
Totalt är projektet på 21 miljoner och på kommunen hoppas man få hela den summan. Målsättningen är - enligt ett pressmeddelande från tekniska förvaltningen - att det inom två år finns två bussar i Visbys kollektivtrafik som drivs med Gotlandsproducerad vätgas.