Borg kritiserar kommuners skatteplanering

1:31 min

Efter att Ekot uppmärksammat den aggressiva skatteplanering som många kommuner ägnar sig åt ger regeringen i uppdrag till Skatteverket att särskilt granska just de kommunala aktiebolagens affärer. Finansminister Anders Borg är kritisk till skatteplaneringen.

Utredningen väntas vara färdig till sommaren, uppger finansminister Anders Borg.

--Jag tycker att det är orimligt att vi kan se att kommuner har övervägt vad vi i andra sammanhang beskriver som aggressiv skatteplanering. Är man själv beroende av att medborgarna planerar sina skatter och att en stor del av ens verksamhet är finansierad med statliga medel, då är det uppenbart orimligt att man ägnar sig åt aggressiv skatteplanering, säger han.

Hur kan man komma till rätta med det?

--Vi lämnar nu ett uppdrag till Skatteverket där de ska granska kommunsektorn och se om det ligger ett utnyttjande av ränteavdrag i kommunala bolag, säger han.

Det var i går som Ekot berättade att Skatteverket efter en granskning sagt nej till ungefär 25 kommunala bolags skatteplaneringsupplägg med ränteavdrag. Upplägget med en så kallad räntesnurra uppmärksammades efter Caremaskandalen och innebär att riskkapitalbolag och även kommunala bolagskoncerner tar interna lån med hög ränta för att undvika skatt.

Sedan lagen skärptes 2009 har enligt Skatteverket många kommuner övergått till att skatteplanera genom att ta lån i det kommunägda finansbolaget Kommuninvest och redan i förra veckan presenterades ett lagförslag för att stoppa riskkapitalbolagens och kommunernas skatteplanering. Men det har redan fått kritik för att det är alldeles för yvigt och att det inte kommer åt de kommunala bolagens skatteplanering.

Trots det vill Anders Borg inte lova någon skärpning av lagen.

--Ja det här är ju en lagstiftning som snarast fått kritik för att den är väldigt kraftfull, men låt oss först få se hur den fungerar och sedan får vi se vad som behöver göras ytterligare.