Äldre personal stannar inte

Landstingets satsning på att få äldre personal att stanna kvar inom vård och omsorg har inte lyckats. Av fyrtio tillfrågade som nyss gått i pension eller som är på väg att pensioneras, har bara två visat intresse av att fortsätta arbeta, det berättar Bengt Wiklund, personaldirektör på landstinget.