Tätningsarbete stoppat

Banverket stoppar tillfälligt det kompletterande tätningsarbetet i Hallandsåstunnlarna.
Orsaken är att grundvattennivån ökat så mycket att det inläckande vattnet kan överskrida den gällande vattendomen. Det är den senaste tidens regn och den tätade tunneln som gör att grundvattnets tryck blir för stort. När tätningshål ska borras trycker vattnet på för mycket och därför riskerar Banverket att överträda vattendomen, och nu stoppas alltså tätningen tills vattennivåerna gått tillbaka.