Norrtäljes silotorn rivs

De båda silotornen i Norrtälje hamn kan komma att rivas - eller byggas om till bostäder. Det uppger Norrtelje Tidning.
De arkitekter som kommunen anlitat anser att det på längre sikt vore den bästa lösningen att riva silotornen. Men om tornen ska finnas kvar tycker arkitekterna att de ska anpassas till den övriga stadsbilden på ett mer harmoniskt sätt än idag.