Umeå

100 miljoner för Umeå universitets resor

Umeå universitet reser för närmare 100 miljoner kronor på ett år. Med den resekostnaden placerar sig Umeå i toppen tillsammans med Sveriges största lärosäten. Det visar sig när Sveriges Radio har jämfört vilka utgifter högskolor och universitet har för resor.

Lars Lustig, universitetsdirektör, tycker att det är väl använda pengar.

– Ja, jag tror att jag vågar svara ganska entydigt ja på den frågan. Man ska ju komma ihåg att vi är ett stort universitet med 4 200 anställda. Vi omsätter 4 000 miljoner kronor. Vi är ju dessutom ett universitet som har en geografisk nackdel i vår belägenhet, som innebär att så fort det hålls möten i Stockholm där vi behöver närvara personligen, så är det ju för oss att åka dit ner.

Det handlar om tåg- och flygbiljetter, hyrbil, taxi och hotellnätter. Universitetets anställda och forskare reser till andra lärosäten, möten, konferenser och det byggs nätverk både inom landet och över världen.

När reseräkningen lämnas in ska ändamålet med resan anges - men det saknas ofta. Det visar stickprov som universitetets internrevision gjort i höstas. Och om resan förlängs med en privat del ska den faktureras direkt till resenären och inte regleras via löneavdrag, påpekar internrevisionen. Men i huvudsak fungerar efterlevnaden av regelverken väl, konstaterar man.

Allra störst utgifter för resor har Lunds universitet med 180 miljoner för förra året. Därnäst Uppsala, sen Umeå med 96 miljoner. Göteborg, Stockholm, Karolinska, SLU och KTH kommer därefter. Totalt gjordes resor för drygt 1,2 miljarder kronor i fjol, mestadels för skattepengar.

Lars Lustig, universitetsdirektör, är inte förvånad över Umeå universitets resekostnader.

– Nej, jag kan inte påstå att jag är förvånad över det. Det är snarare så att jag ser det som att vi är bra på att hålla oss framme och att vi finns med i de här viktiga sammanhangen och de här viktiga nätverken.

Med modern teknik kan man ju träffas utan att resa. Hur tror du att resekontot kommer att ändra sig framöver?

– Den tekniken finns ju redan idag och den har vi anammat i stora delar; vi jobbar med videokonferenser, konferenser över dator och så vidare. Så det använder vi redan idag i ganska stor utsträckning. Samtidigt kan man nog aldrig komma ifrån att de personliga mötena behövs och medför ett mervärde, säger Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet.