Protokoll om avtal med Saudiarabien togs bort

2:33 min

En regeringstjänsteman skrev under ett avtal med Saudiarabien om konsultarbete, redan sommaren 2008 utan att allianspartierna underrättats. Det skriver tidningen Aftonbladet i dag. Men protokollet från mötet fick inte sparas. För att citat "skydda ministern".

Mötet ägde rum sommaren 2008. Sedan början av året hade relationen till Saudiarabien varit ytterst ansträngd.  Efter att FOI lämnat in en förstudie där de skulle vara projektledare för arbetet med vapenfabriken stoppade den svenska regeringen förhandlingarna temporärt, eftersom regeringen inte ville att FOI skulle ha en projektledande roll.

Saudiarabien reagerade kraftigt och hotade med att ställa in flera stora svenska exportaffärer. Bland annat Saabs mångmiljardorder på radarsystemet Erieye.

Under våren hölls en rad krismöten, och regeringstjänstemän och FOI:s generaldirektör reste till Saudiarabien för att försöka reparera relationen.

Det var också där idén med att låta ett privatföretag, det som senare kom att bli bulvanföretaget SSTI föddes.

Under den saudiske generalen Nassers besök i Stockholm arbetade tjänstemän på försvarsdepartementet utrikesdepartementet och myndigheten FOI ut ett förslag där FOI skulle ges en konsultroll men att själva arbetet med fabriken skulle utföras av privata företag. Det här har Ekot berättat om tidigare.

Enligt Aftonbladet var det meningen att det här förslaget skulle slutförhandlas och beslutas av försvarsdepartementets statssekreterare Håkan Jevrell. Men han hoppade av i sista stund och skickade istället en tjänsteman på försvarsdepartementet som kom överens med den saudiske generalen om detaljerna vid ett kvällsmöte på FOI.

Mötet gick bra och ett protokoll skrevs under. Men nästa dag ringde tjänstemannen på försvarsdepartementet upp och begärde in samtliga versioner av mötesprotokollet från FOI. Det fick på inga villkor diarieföras. 

När Aftonbladet frågar FOI:s dåvarande generaldirektör Madeleine Sandström om varför säger hon enligt tidningen att orsaken var att ministern måste skyddas.

Enligt Aftonbladet var det viktigt att försvarsminister Sten Tolgfors och hans närmaste medarbetare på pappret behövde hållas borta från processen, ifall att det skulle bli svårt att få igenom projektet med allianspartierna.

Farhågan visade sig dock vara ogrundad för i november samma år beslutade regeringen i närvaro av samtliga partier att låta FOI gå vidare med projektet med vapenfabriken som konsult, och förhandla fram ett projektavtal med Saudiarabien.