Strokehjälm ger tidig diagnos

1:32 min

Den strokehjälm som tagits fram på Chalmers visar sig nu hålla måttet. Det handlar om en hjälm som redan i ambulansen kan avläsa hjärnan på en strokepatient. Mätinstrument på hjälmen visar om det är en propp eller en blödning som patienten drabbats av. Rätt behandling kan därmed sättas in redan i färden till sjukhus.

Just en tidig diagnos och rätt behandling mångdubblar chansen för den strokedrabbade att överleva och även att bli fullt återställd.

Mikael Persson är professor vid Institutionen för signaler och system på Chalmers.

---På Sahlgrenska sjukhuset utvärderar nu den medicinska expertisen vår strokehjälm. Man har gjort en första klinisk studie där man undersökt sjutton patienter, varav tio hade en blödning. Vår hjälm kunde upptäcka alla tio blödningarna i hjärnan,säger Mikael Persson.

Mikael Persson och hans forskarlag fick idéen till strokehjälmen när man undersökte vilken påverkan strålning från mobiltelefoner har på den mänskliga hjärnan.

Chalmersforskarna kunde då se hur hjärnans olika delar reagerade på strålningen från mobiltelefoner. Detta har vi tidigare berättat i Västekot.

Och från mobiltelefonernas påverkan på den mänskliga hjärnan, så var steget inte långt till att ta fram en snabbdiagnostisering av strokedrabbade hjärnor. Diagnoshjälmen eller strokehjälmen var uppfunnen.

--Idag är det så att det är först när man gör en datortomografi inne på sjukhuset som det går att avgöra vilken typ av stroke som patienten drabbats av, säger Mikael Persson. Det finnns ju två typer, propp och blödning, varav sjuttiofem procent drabbas av propp.

Det är mycket viktigt att man inte ger propplösande behandling till en patient som drabbats av en blödning.

I Sverige drabbas varje år 30 000 människor av stroke, vårdkostnaderna för dessa går på en miljard kronor om året.

Internationellt är siffrorna gigantiska; femton miljoner får stroke varje år, fem miljoner dör och ytterligare fem miljoner som överlever får bestående hjärnskador.

Tidig diagnos med hjälp av strokehjälmen och därmed en första insats redan i ambulansen kan, enligt professor Mikael Persson på Chalmers, göra skillnad mellan liv och död, mellan invaliditet och ett friskt liv, för miljoner strokedrabbade världen över.