Stopp för tunneltätning

Banverket stoppar nu det kompletterande tätningsarbetet i Hallandsåstunnlarna.

Anledningen är att grundvattennivån ökat så mycket att det inläckande vattnet kan överskrida gällande vattendom. När tätningshål ska borras trycker vattnet på för mycket och därför riskerar Banverket att tömma åsen på för mycket vatten. Det är den senaste tidens nederbörd och den tätade tunneln som gör att grundvattnets tryck blir för stort.