Erosionsskydd hotar djurlivet

Biologer hävdar att skyddet mot sandflykten vid Skånes stränder hotar ovanliga växt- och djurarter.
Enligt en rapport från länsstyrelsen så överbeskyddas sanddynorna på bekostnad av flora och fauna. För att hindra sandflykten har det planterats buskar och träd, vilket bland annat har gjort att omkring 150 insektsarter är hotade. Skåne har viktiga dynområden vid Sandhammaren, utmed Hanöbukten och vid Skälderviken.