"Sverige borde driva ett förbud mot oljeutvinning"

4:57 min

– Just nu pågår verkligen ett race för oljan i Arktis. De arktiska staterna pratar snarare om vem som ska få vad, istället för vilka effekter det skulle få om vi tog upp oljan. Både för klimatet, men också för Arktis ekosystem om vi får en stor oljeolycka. Det säger Therese Jacobson som jobbar med havsfrågor och Arktis på svenska Greenpeace.

Greenpeace, som är väldigt engagerade i arktisfrågan, finns naturligtvis på plats på Polarveckan i Stockholm när forskare, politker och tjänsetmän samlas för att diskutera Arktis framtid.

Therese Jacobson tycker inte att det kommit fram så mycket konkreta resultat  hittills under Sveriges ordförandeskap.

– I arktisstrategin som presenterades för ett år sedan hade man en del visioner, men vi är litet oroliga nu att de här ambitionerna sänks istället för att man steppar upp och lägger i ytterligare en växel.

Arktiska rådet håller nu på och förhandlar fram ett avtal om vad man ska göra när olyckan är framme. Hur länderna ska hjälpas åt och vem som tar hand om vad. Men enligt Greenpeace sätt att se det ska vi inte ha någon olycka till att börja med, eftersom de är helt emot oljeutvinning i Arktis.

Ingen av de arktiska staterna driver samma linje, men utanför Arktisk finns det länder som är väldigt engagerade.

– EU har ju vissa formuleringar som är väldigt starka och länder som Frankrike tex har också väldigt starka åsikter om att här ska vi faktiskt skydda Arktisk istället för att exploatera så mycket som möjligt.

EU vill också få observatörsstauts i Arktiska rådet och Therese Jacobson hoppas att de i såfall kommer att driva på skyddet.

– För  många av dem har kanske inte lika starka ekonomiska intressen, just i oljan i Arktis, utan kan faktiskt se en större helhet och se vad det här gör för klimatet och hela planeten och inte bara de egna ekonomiska intressena.

Sverige är ju också en del av EU men Therese menar att Sverige valt att "vara mer Arktiska rådet än EU" när det gäller det här frågorna och pratat mer om konsensus med Ryssland och USA och de som vill exploatera.

– Så där tycker jag att Sverige måste driva på och visa på hyckleriet i det här och att det är en helt oacceptabel dubbelmoral.

JB: Så du tycker alltså att Sverige borde driva ett moratorium, ett förbud mot olja- och gasutvinning i Arktis?

– Ja, det tycker vi helt klart. Absolut. Något land måste våga lyfta den här frågan och prata om elefanten i rummet. Det är ju så att de allra största negativa effekterna vi ser i Arktis är ju av klimatförändringar. Och att då syniskt ta upp ännu mer olja, just ur Arktis, för att spä på den här klimatförändringen.. det är ju helt oacceptabelt.

MLK: Men finns det någon idag som överhuvudtaget tror att det går att stoppa det här? Alltså, racet som du kallade det, mot utvinnig av olja och gas i Arktis?

– Jamen absolut! Det finns faktiskt ganska många som tror att det är möjligt och vill arbeta åt det hållet.

Therese drar paralellen till Antarktis där många sa att det var omöjligt att stoppa planerna på exploatering. Där är det ju stopp för exploatering i många, många år framöver.

Vid sidan om klimatförändringarna, som enligt Therese är A och O, så tycker hon att Arktiska rådet bör prioritera fisket.

– Den industriella fiskeflottan har ju förstört nästan alla världens hav och nu är man på väg norrut mot Arktis. På grund av de smältande havsisarna kommer man åt områden som tidigare varit helt ofiskade.

– Det här är ju en brinnande fråga för Arktiska rådet att ta tag i där man visat ett sorgligt ointresse, både från Sveriges håll, men även generellt i Arktiska rådet. Det här måste vi ta tag i innan fiskeflottorna har trålat sönder hela Arktis också.