Landsbygdsriksdag i Piteå

Idag invigs den 7:e landsbygsrikdagen i Sverige, och i år hålls den i Piteå.
Landsbygdsriksdagen syftar bland annat till att väcka opinon inför riksdagsvalet och fungera som en nationell mötesplats för landsbygdsutvecklare och landsbygdsfrågor. Från ord till handling är temat för årets landsbygdsrikdag. Viktiga frågor är bland annat lokal demokrati, infrastuktur och service på landsbygden.