Polisen till fots bara en procent av tiden

1:59 min

Svensk polis ägnar endast en procent av sin tid åt att fotpatrullera. En stor del av tiden går åt till transport mellan olika platser eller spenderas inne på polisstationen. Det visar en ny rapport, som Rikspolisstyrelsen inte ville publicera.

– Det resultatet visar är inte alls bra eftersom polisen inte utför de uppgifter som medborgarna kan förvänta sig att polisen gör, säger Stefan Holgersson, polis och forskare som står bakom rapporten.

-- Det rör sig om väldigt många andra aktiviteter, till exempel att sitta i en bil eller inne på en polisstation. Det medan det rent polisiära, det man förknippar med polisarbete, blir en parentes, säger han.

Tillsammans med professor Johannes Knutsson står Stefan Holgersson bakom studien. De har mätt minut för minut i 2000 timmar vad den uniformerade polispersonalen gör på sin arbetstid. De har mätt aktiviteten i en storstad, i en mellanstor stad och två studier är från glesbygden.

En tredjedel av tiden går åt till att vara inne på polisstationen, en tredjedel går åt till transport i polisbil mellan platser. Endast en procent av tiden går åt till fotpatrullering.

Stefan Holgersson betonar vikten av fotpatrullerande ordningspoliser.

– Det är de som är först på platsen, de inleder många ärenden. Vad de gör första tiden, när det exempelvis är ett grovt brott, är avgörande för om det går att lösa brottet. Det är också de som har kontakt med många brottsoffer, säger Stefan Holgersson.

Holgersson anser att polisen idag ägnar alltför mycket tid inne på polisstationen åt administration, uppgifter som civilanställd personal istället kunde klara av.

Dessutom ägnas för lite tid åt brottsförebyggande arbete, menar Stefan Holgersson.

– En intressant faktor är hur lite tid som går åt till brottsförebyggande arbete, det är två procent av arbetstiden. Det är väldigt lite med tanke på de uppgifter som rikspolisen redovisar, säger han.

En orsak som förklarar varför det ser ut som det gör är polisutbildningens uppbyggnad, menar han.

– Det finns behov att låta polisutbildningen få mer teoretiskt djup och mer praktik, säger Stefan Holgersson.

Enligt Rikspolisstyrelsen har de avstått från att ge ut rapporten eftersom de inte beställt den - inte på grund av det kontroversiella innehållet.

Men Maria Bredberg Pettersson, som är rikspolischefens närmaste medarbetare, säger till Ekot att de inte känner till om ordningspolisen bara fotpatrullerar en procent av sin arbetstid.

– Det är upp till respektive polismyndighet att disponera sin resurser efter de krav och behov som de har, säger Maria Bredberg.