Skogen tål mycket

Talet om skogsdöd är överdrivet. Skogen är inte så känslig för försurning och övergödning som man trodde under 1980-talet. Det visar en utvärdering av ett 15-årigt projekt i Halland.
Granarna i försöksområdet har sedan 1988 utsatts för stora mängder kväve och svavel. Forskarna har sedan studerat och jämfört hur träden reagerar på försurning och övergödning. Enligt försöksledare Ulf Johansson har träden visat sig vara motståndskraftiga, rapporterar Sveriges Radio Halland. Prognoserna för femton år sedan om en snabb skogsdöd betraktas idag som överdrivna, enligt Ulf Johansson.