En prick i registret förstör jobbchanserna

1:44 min

Det blir allt vanligare med att den som söker jobb måste bevisa att de inte har ett brottsligt förflutet. Men det leder också till att före detta brottslingar riskerar att hamna långt från arbetsmarknaden.

– På ett samhällsplan så innebär det att vi kommer att se mer återfall i brott, säger Christel Backman vid Göteborgs Universitet som skriver avhandling om det svenska belastningsregistret.

Sedan det år 2001 blev obligatorisk med kontroller i polisen belastningsregister för personal inom barnomsorg och skola har det också blivit allt vanligare att andra arbetsgivare kräver utdrag från belastningsregistret.

Under de första åren på 2000-talet gjordes årligen omkring 40 000 utdrag, nu är den siffran uppe i över 170 000, och det handlar alltså om utdrag som inte krävs enligt lagens mening.

Tittar man runt bland Arbetsförmedlingens platsannonser dyker formuleringar upp som "vi begär utdrag ur polisregistret på alla vi anställer" när det handlar om att jobba extra med att sälja telefoner och abonnemang.

Men framför allt är det i branscher som transport, hushållsnära tjänster och bemanningsföretag som registerutdrag efterfrågas, enligt Christel Backman.

– Man gör det för att man ska skydda sig från anställda som kan komma att begå brott. Om arbetsgivaren har två helt likvärdiga kandidater så väljer de den utan register, säger Christel Backman.

Om man skulle hårdra det skulle det kunna innebära att någon som dömts till tre månaders fängelse för stöld eller narkotikabrott får svårare att söka jobb 10 år framåt eftersom en prick i belastningsregistret kan leva kvar så länge.

– Man räknar med att sökande sållar bort sig själva. De som har varit dömda för något vill inte söka. De tänker att det säger något djupt om deras karaktär om de en gång varit dömda för ett brott, säger Christel Backman, doktorand vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet.