Landstinget stäms efter TV3-program

1:42 min

Uppsala läns landsting stäms nu för att ha brutit mot sjukvårdssekretessen när patienter filmades på Akademiska sjukhuset i samband med tv-dokumentärserien Sjukhuset. Det är stiftelsen Centrum för rättvisa som beslutat att driva ett fall från tv-serien som ett pilotfall med skadeståndskrav från anhöriga. En av dem är Susanna Engström från Bålsta som, en dryg månad efter att hennes pappa avlidit, plötsligt i TV3 fick se filmbilder på pappan från hans sjukdomsvistelse på Akademiska.

-Då satt vi hemma och satte på TV:n och hamnar då mitt uppe i en serie från sjukhuset, där min pappa kommer inrullades i en korridor och kämpar för sitt liv, säger Susanne Engström.

Ni visste inte att din pappa alls var föremål för filmning?

-Inte alls. Ingen hade frågat oss om tillstånd. Jag hade inte en aning om att dom hade filmat min pappa. Det var fruktansvärt.

Susanna Engströms pappa visades inte med ansiktet i bild men de anhöriga hade inga svårigheter att känna igen hans röst och hans kläder. Centrum för rättvisa kräver nu Uppsala läns landsting på skadestånd på 125 000 kronor vardera att utbetalas till Susanna Engström och två andra anhöriga till mannen som avled 2007.

Centrum för rättvisa har tidigare med framgång drivit flera uppmärksammade fall där individens rätt stått i fokus, bland annat mot könskvotering och etnisk kvotering på universitet och högskolor. Stfitelsens jurist Anna Rogalska Hedlund menar att Uppsala läns landsting i det här fallet har brutit mot tystnadsplikten, både genom filmandet i sig, och genom att sända bilderna i tv utan samtycke:

-Vår bedömning är ju att landstinget agerat i strid med de regler som finns. Därmed anser vi att man har begått brott mot tystnadsplikten. Däremot när det gäller frågan att väcka ett åtal för det här och ha en straffrättslig process så är den frågan tyvärr redan är preskiberad. Men däremot är det fortfarande möjligt att begära skadestånd, säger Anna Rogalska Hedlund.

Varken landstingets chefsjurist Jens Larsson eller ordföranden i produktionsstyrelsen, Ludvig Larsson (FP), vill kommentera saken just nu.