Västeråsläkare upprättad

Västeråsläkaren Per Videhult får upprättelse efter att felaktigt ha pekats ut i tidningen Expressen. Det är Pressens Opinionsnämnd som anser att att tidningen bröt mot god publicistisk sed när den i somras publicerade namnen på 80 läkare som blivit varnade av Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd utan att låta läkarna komma till tals eller ge fullständiga redogörelser för de enskilda fallen. Nämnden hänvisar bland annat till Per Videhults varning hade undanröjts av länsrätten innan artikeln i Expressen publicerades.
''Det som jag tycker var sämst med den här artikeln var dels att ingen av oss fick möjlighet att bemöta det som publicerades, dels att man beskrev de här fallen i väldigt förenklade ordalag så att det gav en missvisande bild av vad som hänt'', säger Per Videhult till SR Västmanland och nu begär han skadestånd av Expressen: ''Expressen har gjort det här i kommersiella intressen, för att tjäna pengar, man har åsidosatt pressetiska regler, men om en tidning vet att det kommer att kosta om de gör det, då kanske den här frestelsen inte blir lika stor'', förklarar Videhult som dock inte vill säga exakt hur mycket skadeståndet kommer att ligga på. Vilket lidande har då Videhult fått utstå till följd av artikeln? ''Jag tycker att det har varit jobbigt. Den kom mitt i sommaren, vi befann oss på ett litet ställe, där alla känner alla, man kände sig väldigt utpekad och kränkt''.