Kritisk miljöinspektör sparkad

Den omstridde miljöinspektören Leif Kåvestad har fått sparken från sitt jobb på Stockholms miljöförvaltning.
För två veckor sedan kunde vi berätta att förvaltningen övervägde att avskeda honom och så har nu alltså skett. Enligt SKTF-tidningen menar miljöförvaltningen att Kåvestad förtalade ledningen när han anmälde att han blivit utsatt för kränkande särbehandling. Förvaltningen anser att det tillsammman med det de kallar ''tidigare brister i tjänsteutövningen'' är skäl nog att avskeda honom. Striden mellan miljöförvaltningen och Leif Kåvestad började när Kåvestad i början av 1990-talet arbetade med sjuka-husfrågor. Meningsskiljaktigheter om allvaret med fuktskade hus ledde till att Leif Kåvestad omplacerades några år senare.