Trycket blev för stort för Sten Tolgfors

2:20 min

Försvarsminister Sten Tolgfors avgår på egen begäran. Medietrycket efter Ekots avslöjande om Saudiarabien-affären fick bägaren att rinna över, förklarar Tolgfors själv.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och försvarsminister Sten Tolgfors höll på torsdagsförmiddagen en presskonferens i Rosenbad där Tolgfors själv redogjorde för sina skäl för avgången.

Statsministern berömde inledningsvis Tolgfors för hans arbete med försvarets ekonomi men konstaterade att de senaste veckorna dominerats av Saudiarabien-affären.

– Mitt i den här typen av diskussion finns en människa, en människa med omgivning och egna gränser. Och för Sten har nu gränsen nåtts, sade han.

Sten Tolgfors fortsatte:

– Det är inget jobb man enkelt tar och inget jobb man enkelt lämnar. Jag har tappat energi och glädje, det som behövs. Uppdraget innebär att man arbetar mer eller mindre hela sin vakna tid.

– Jag hade tänkt lämna om någon månad men det blir nu i stället, säger han och poängterar hur tungt uppdraget är.

– Kraften börjar ta slut och de senaste veckornas medieuppmärksamhet blev droppen som urholkade stenen.

Vad gäller själva Saudiarabien-affären ville Sten Tolgfors inte ge några ytterligare kommentarer.

– Jag har inget nytt att tillägga i sak vad gäller Saudi-affären, sade han.

Enligt Tolgfors hade han själv övervägt att sluta på försvarsministerposten redan före Ekots avslöjande. Han har varit statsråd i fem och ett halvt år, och försvarsminister i fyra och ett halvt. Men affären, med efterföljande medietryck, blev avgörande:

– Jag vill också säga att de senaste veckornas debatt har snabbat på och underlättat mitt beslut.

Tolgfors berättade om hur dåligt hans familj och hans barn mått av den senaste tidens uppmärksamhet.

– Det finns inget spel bakom avgången. Det ni hört nu är mina skäl. Jag är stolt över den svenska försvarsmakten, sade han avslutningsvis.

Granskningarna av vad som skett kommer nu att fortsätta, enligt statsministern. Sten Tolgfors kommer att återvända till riksdagen och en efterträdare till honom kommer att utses. Catharina Elmsäter-Svärd tar över tillfälligt.

Ekot avslöjade nyligen planer på att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i största hemlighet skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik.

Eftersom uppgiften ansågs tänja på gränserna för vad FOI fick göra bildades ett så kallat bulvanföretag, SSTI, av en FOI-anställd som skulle samordna projektet.

Att personer på Tolgfors eget departement var införstådda med projektet är klart, men enligt Tolgfors själv kände han inte till upplägget med SSTI förrän i mars 2010, då det övergavs.

Affären ledde till att MP gjorde en anmälan till riksdagens konstitutionsutskott, en av tre mot Tolgfors den senaste tiden. Två förundersökningar om misstänkta brott på FOI har också inletts.

Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist säger att han haft på känn att Tolgfors kommer att avgå på grund av den uppmärksamhet affären fått.

– Trovärdigheten i regeringens politik skadas, säger han.

Den S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld är inte heller särskilt överraskad av Tolgfors avgång.

– Man kan väl säga att Tolgfors blev en allt för stor belastning för alliansregeringen i takt med att den här affären rullade på, säger han till TT.

Moderaten Sten Tolgfors tillträdde som försvarsminister 2007. Han var dessförinnan handelsminister 2006-2007.

Tolgfors är född 1966 och är bosatt i Örebro med sin sambo och två barn.