P1

Långfredagsmorgon från Östersund: Direktsänt samtal om turismens hot och möjligheter

Turistbranchen hoppas bli Sveriges svar på Klondyke och i deras egen vision ska besöksnäringen fördubblas på 10 år och bli Sveriges nya basnäring. Hur ska det gå till och varifrån ska det stora antalet gästerna komma? Är det naturtörstande européer som ska bli räddningen?

Samtidigt som turisterna ska bli mångfalt fler ska miljön värnas. Turismbranchen står inför faktum att klimatet i framtiden blir varmare med mer nederbörd/regn, det innebär bland annat problem med ras, erosion och översvämningar. Hur ser framtidens turism ut? Klarar vår miljö av så många fler turister utan att stigar trampas sönder och utsläppen ökar?

I det direktsända programmet från Östersund samtalar man om för turismen, viktiga frågor.

Med i programmet har man röster från fjället/turister, representanter för turismnäringen, kritiker till visionen, turism och klimatforskare, meteorolog, polarguide: 

Robert Pettersson, forskare vid Turismforskningsinstitutet Etour i Östersund, ger perspektiv och sätter begreppet turism i ett större sammanhang.

Hans Gerremo, Östersund om Svensk Turism vision om fördubblad turism.

Torgny Svensson, Klövsjö är destinationschef för Skistar Vemdalen, han tror inte att det är möjligt med fördubblad turism.

Natasha Westling, småföretagare i Åre som tror på mer palt, kokkaffe och regional stolthet.

Barbara Frilund-Ekberg, Grövelsjön, Svenska Turistföreningen (STF) om miljöanpassad turism.

Cecilia Hed-Malmström, Gävle, branchutvecklare, föreläsare, f.d. polarguide om miljöaspekter och konsten att sälja det som inte syns

Andreas Gyllenhammar, miljöforskare från Östersund om hur turism och klimat hänger ihop

Emil Björck, meteorolog från SMHI ger perspektiv på en rekordtidig vår i delar av fjällen.

Programledare: Anita Jacobsson