Kärnkraftsavveckling dröjer

Det kan dröja 30-40 år innan kärnkraften är avvecklad. Det sa näringsminister Björn Rosengren när han presenterade energiuppgörelsen tillsammans med centerpartiet och vänsterpartiet i dag.
Avvecklingen föreslås ske enligt en tysk modell för avveckling. På förhand ska det bestämmas hur mycket energi som får produceras av varje reaktor, därefter ska reaktorn stängas av. Regeringen ska nu inleda förhandlingar med kraftindustrin och enligt Björn Rosengren är regeringen beredd att diskutera bland annat lägre skatt på kärnkraftsel i utbyte mot en långsiktig avveckling. För närvarande kommer hälften av elenergin i Sverige från kärnkraft.