Bosättningsbyggen fryses

Enligt israeliska tidningsuppgifter har Israel och USA enats om formerna för en frysning av bosättningsbyggena på Västbanken.
Avtalet skulle innebära att Israel inte får bygga ut bosättningarna men kan fortsätta byggprojekt i områden som redan är bebyggda för att fylla bosättarnas ''behov''. Palestinierna kräver en fullständig frysning av all byggverksamhet i bosättningarna, som är olagliga enligt folkrätten. Den så kallade Mitchell-kommissionen uppmanade i sitt förslag till lösning av den akuta konflikten mellan Israel och palestinierna till totalt stopp för bosättningsbyggen i syfte att skapa förtroende mellan parterna.