Polisen slås ihop till en stor myndighet

1:36 min

Den svenska polisen kommer att bli en enda stor myndighet med nära 30 000 anställda. De 21 länspolismyndigheterna försvinner helt. Samtliga politiska partier i den parlamentariska utredningen polisorganisationskommittén eniga om förslaget.

Johan Linander är Centerpartiets rättspoliska talesperson.

– Polisen som den ser ut i dag, som är så spridd med Rikspolisstyrelsen och 21 olika myndigheter, är väldigt svår att styra och leda. Det vi framförallt vill göra är att ta fram en tydlig organisation som går att leda.

Polisorganisationskommittén består av representanter för samtliga riksdagspartier och de lägger fram sitt betänkande i morgon, fredag. Det är stor enighet om förslaget som alltså innebär en centralisering, en sammanslagning av de 21 länspolismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen till en enda myndighet med nära 30 000 anställda.

Det kommer likväl att finnas en regional organisation med mellan sex och åtta områden i landet, enligt Johan Linander. Hur dessa ska se ut är ännu inte klart.

– De måste blir tillräckligt stora för att klara av att ha specialistkunskaper inom sina regioner. Så det är ett möjligt antal men exakt hur det ska bli får polisen själv fastställa, säger han.

Säpo, säkerhetspolisen, ska utredas vidare och eventuellt bli en egen myndighet. Även en separat kontrollmyndighet liknande Skolinspektionen på polisens område kommer att utredas.

Den nya centrala polisorganisationen kommer att kunna vara klar 2015 enligt Johan Linander.

– Svensk polis kommer att jobba mer enhetligt, som medborgare kommer man att få samma service var man än bor i landet. Jag tror också att en större andel av svensk polis kommer att jobba med utåtriktad verksamhet.