Sten Tolgfors avgång var förväntad av många

12 min

Beskedet att försvarsminister Sten Tolgfors avgår tas inte emot med någon större förvåning. Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson talar om att drevet gjort att trovärdigheten i regeringens politik skadats, medan Folkpartiets talesperson talar också om att Saudiavslöjandet varit en belastning för regeringen.

Den S-märkta statsvetarensäger att avgångsbeskedet varit väntat.

– Det har mer varit en fråga om när han skulle lämna. De senaste veckornas och dagarnas händelseutveckling har gjort hans position som försvarsminister allt mer utsatt, säger han.

Vad har gjort det mer besvärande för honom?

– Framförallt att affären inte stannat av. Det har hela tiden kommit nya frågor som försvarsministern inte har kunnat eller velat besvara.

Socialdemokraternas försvarspolitiske talespersonsäger att han haft på känn att Tolgfors skulle avgå.

– Drevet som har varit kring Saudiarabien-frågan gör att trovärdigheten i regeringens politik skadas. Det tryck som blivit har kanske gjort att andra faktorer i uppdraget har kommit upp till ytan, säger han.

Hur många frågetecken finns kvar?

– Det är ingenting som är löst. KU har inte gjort sin granskning. Polisen och Justitiekanslern är inte på långa vägar färdiga, så Tolgfors kommer att få medverka i konstitutionsutskottet och för regeringen är egentligen ingenting över, säger Peter Hultqvist.

Även Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Mikael Damberg, betonar att frågan om Sveriges vapenaffärer med Saudiarabien inte är överspelad, bara för att Sten Tolgfors lämnat sin post.

– Om regeringen tror att frågan kommer att begravas med att Tolgfors avgår gör de en felaktig bedömningen. Det är uppenbart att Reinfeldt måste se till att bringa klarhet i alla turer kring hanteringen av vapenaffären med Saudiarabien.

Folkpartiets försvarspolitiske talespersontycker att beskedet är tråkigt.

– Han har varit en försvarsminister som på kort tid satt sig in i breda delar av försvars- och säkerhetspolitiken, säger han.

Hur har Saudiaffären diskuterats i regeringen?

– Bara det faktum att det mer eller mindre dagligen skrivs om den här affären är en belastning för varje regeringen, det har säkert bekymrat alla regeringens medlemmar.

Bland andra kollegor i alliansen väljer Kristdemokraternas ordförande, Göran Hägglund, att inte kommentera Sten Tolgfors avgång.

Centerledaren Annie Lööf skriver att hon respekterar Tolgfors val att avgå. ”Han har genomfört många angelägna reformer för svensk försvarspolitik. Men hans besked idag är förståeligt. Nu hoppas jag att han och hans familj kan få lugn och ro”, skriver hon.

Folkpartiledaren Jan Björklund instämmer, och skriver i sitt uttalande "att vara statsråd är ett speciellt sätt att leva och i slutändan måste man själv få avgöra om det är värt priset”.

Miljöpartiet har sedan tidigare sagt sig ha förlorat förtroendet för Tolgfors. Vid en presskonferens i dag sa partiets språkröratt avgångsbeskedet inte får innebära att granskningen stannar av.

– Det får inte innebära att uppmärksamheten kring det som skett, och kring svensk vapenexport, tynar bort, sa Fridolin.

Vänsterpartiets partiledarevar nöjd med beskedet.

– Det är uppenbart att Tolgfors både försökt vilseleda massmedia och allmänheten, och att han har det politiska ansvaret, säger han, men betonar också att granskningen måste fortsätta.

Hade det då inte varit bättre att han suttit kvar för att svara på frågor?

– Det finns en gräns där det är uppenbart både att Tolgfors inte tar sitt politiska ansvar som minister, och då måste man avgå. Det andra är att Tolgfors har varit ett hinder för att få fram sanningen, säger Jonas Sjöstedt.

Konstitutionsutskottets ordförande(MP) säger att fler ministrar kan dras in i utredningen av Saudiaffären. Till exempel är handelsminister Ewa Björling ansvarig för en av de inblandade myndigheterna.

– Det är klart att politiskt blir frågan något mindre brännhet, men det finns många viktiga frågor som kommit fram under de här veckorna då diskussionen pågått, så KU:s granskning kommer att fortsätta, säger han.

Tidigare informationsdirektör på Försvarsmakten, nu mediekonsult,säger att det troligtvis inte fanns någon annan lösning än att avgå för Sten Tolgfors.

Han tror också att oavsett vilka anledningar som uppges av Tolgfors och Reinfeldt kommer beskedet att tolkas som ett resultat av Saudiavslöjandet.

– Det är klart att den journalistiska och den oppositionspolitiska tolkningen är att det är på grund av Saudiskandalen, oavsett vad statsministern och han själv säger kommer det att vara en dominerande tolkning; det är så klart inte roligt.

Hur tycker du att Sten Tolgfors skött affären?

– Det har inte varit uppenbart framgångsrikt. Först tystnad, sedan oklart vem som är talesman för regeringen, följt av uttalanden som kan uppfattas som vilseledande. Men jag tycker man hamnar snett om man bara tittar på Saudiaffären; jag tror att svårigheterna kommunikativt och politiskt började långt tidigare.

--Det har rått en väldig konfliktatmosfär på försvarsområdet ända sedan Mikael Odenberg avgick som försvarsminister 2007, säger Staffan Dopping.