"Arbetsgivare utnyttjar belastningsregistret"

2:01 min

Att arbetsgivare kräver utdrag från polisens belastningsregister när de anställer får kritik från flera håll. Bland annat av Sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M). Trots att det finns en tre år gammal utredning som föreslår en lagändring har inget skett.

– Registerutdragen är omgärdade av den strängaste sekretess som finns, det är en väldigt integritetskänslig information. Tanken är inte att arbetsgivaren ska utnyttja systemet som man nu gör ganska slentrianmässigt. Jag skulle vilja säga att det är ett ofog, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Personer som jobbar inom barnomsorg och skola måste enligt lag visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister. Men även inom andra branscher blir det allt vanligare att arbetsgivare kräver registerutdrag. I början av 2000-talet var det årligen omkring 40 000 sådana utdrag, förra året över 170 000.

Forskning vid Göteborgs Universitet visar att före detta brottslingar därmed riskerar att hamna lågt från arbetsmarknaden och därmed ökar även risken för att återfaller i brottslighet.

Martin Johansson är ordförande för Kris, Kriminellas revansch i samhället, i Göteborg.

– Det är klart att människor ibland hör av sig och är oroliga för vad arbetsgivaren ska tycka när de har begärt ut utdragen. Jag vet folk som struntar i att skicka in för att de tycker att det inte är någon idé.

I kommentarer från lyssnare till Ekots rapportering i morse om belastningsregistret finns åsikter som att "Har man en prick i registret så skall man inte få något jobb.", "Det ska löna sig att vara laglydig" eller "Jag skulle aldrig vilja jobba med en kriminell".

– Jag tycker att det är ett dumt resonemang. Varför skulle vi i så fall rehabilitera folk och varför ska vi ge dem en andra chans? Eller ska vi inte alls ge dem det? säger Martin Johansson på Kris.

Det finns alltså en statlig utredning som föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att, utan lagstöd, begära att en arbetssökande ska visa upp utdrag från belastningsregistret. Det är något som näringslivet inte vill.

Utredningen var klar redan för tre år sedan, men än har ingenting hänt.

– Det komplicerade med lagstiftningen är att hitta rätt balans mellan arbetsgivarens berättigade behov av information och individens berättigade integritetsskydd, det är inte helt lätt, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.