Slutplädering idag

Åklagare Anne Sjöblom yrkade på att Fadime Sahindals pappa ska dömas till livstids fängelse för mordet. Det sa hon i sin slutplädering idag. Straffet för mord är minst tio års fängelse men åklagare yrkar alltså på lagens strängaste straff. Rahmi Sahindals försvarsadvokat sa under sin slutplädering att ett erkännande inte räcker för en fällande dom och att han inte tycker att den tekniska bevisning som åklagaren presenterat under rättegången är tillräcklig.
Uppsala Tingsrätt meddelar sin dom i målet den 3 april. Till dess blir Rahmi Sahindal kvar i häktet.