Sverige/Kronoberg

Havsörnen räddad för nu

13 min

I förra veckan gick Naturskyddsföreningen ut och berättade att Havsörnen nu är räddad. Efter fyrtio år med Projekt Havsörn har man nu kunnat få upp antalet individer till en nivå som säkerställer dess existens.

Havshörnen har under flera olika perioder haft det väldigt tufft att överleva, men med hjälp av frivilla stödmatare och hårt arbete har man alltså lyckats stärka arten. Det är en art som också är en tydlig indikation på hur resten av samhället ser ut.

En tuff historia för havsörnen
Havsörnen har under lång tid varit hårt ansatt. På 1800-talet jagades den flitigt, och det var inte förrän 1924 som den fick ett fullt lagligt skydd. Återhämtningen tog trots detta tid, eftersom tjuvskyttet fortsatte.

Med en redan ganska svag stam, kom i början av 60-talet alarmerande rapporter om sjunkande fortplantningsförmåga. På 70-talet var havsörnen inte långt ifrån att utrotas, på grund av de miljögifter som fanns i dess närmiljö.

Projektet har lyckats
Naturskyddsföreningen startade "projekt Havsörn", i ett försök att få havsörnsbeståndet på fötter igen. I dag, fyrtio år efter har man lyckats.

Anders Belfrage var en av dem som hjälpte till att stödmata havsörnen under 30 års tid, och han tror att antalet kan hållas stabilt i framtiden.

– Det är ju alltid svårt att veta hur det kommer bli. Men genom "Projekt Havsörnen" har man fått bättre koll, bland annat genom ringmärkning. Så det ser trots allt ganska ljust ut, säger han.

Klara Börjeson
klara.borjeson@sverigesradio.se