Fria vårdvalet ökar inte effektiviteten

1:37 min

Det fria vårdvalssystemet har inte lett till en mer effektiv vård, visar en ny rapport från myndigheten för Vårdanalys. Förklaringen är att alltför få patienter gör medicinska bedömningar när de går till vårdcentralen, enligt Ulrika Winblad, en av forskarna bakom studien.

– Tanken var ju att de medicinskt sämre vårdgivarna skulle slås ut. Och den effekten ser vi inte här. Den här reformen har inte i det avseendet haft någon kvalitetsdrivande effekt, säger Ulrika Winblad, docent vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Sedan 2010 är landstingen enligt lag tvungna att låta privata vårdcentraler etablera sig om de uppfyller vissa krav. Och i en mening har reformen haft effekt. 190 nya vårdecentraler har sedan dess startats runtom i landet.

Men att vården skulle bli effektivare av att patienterna numera fritt kan välja mottagning är inte självklart menar Ulrika Winblad, en av forskarna bakom studien. Patienter gör helt enkelt alltför sällan val baserat på vad de känner till om läkarnas kompetens – i stället är det helt andra saker som spelar roll.

– Det vi ser från de här analyserade studierna är att patienter väljer vårdgivare på rykte och närhet. Man väljer inte på grundval av medicinsk, klinisk information.

Och att det inte är helt lätt att välja rätt bland alla vårdgivare bekräftas av Anne Karlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

– Jag kan inte gå ut och hitta doktor Karlsson på mottagning si och så, hans medicinska resultat och om han har 80 anmälningar på sig. Det är inte bra, jag vill veta att jag går till den som jag tror att jag blir bäst hjälpt av, säger hon.

Ulrika Winblad efterlyser olika former av stöd till patienter, så som bättre information och reseersättning.

– Det finns väldigt  många olika insatser man skulle kunna göra för att stödja patientens val, säger hon.