Skövde har flest politikeravhopp

Sedan förra valet har var femte kommunpolitiker i landet hoppat av sitt uppdrag. Flest avhopp i Skaraborg har Skövde kommun.
Det är Sveriges Television som med hjälp av Riksskatteverket har kartlagt politikeravhoppen senaste mandatperioden. Det handlar om de kommunpolitiker, som lämnat sin stol i kommunfullmäktige sedan valet 1998. I Skaraborg har Skövde flest avhopp. Där har mer än var fjärde politiker i fullmäktige hoppat av. Minst avhopp har Essunga på Varaslätten. Kartläggningen visar att yngre politiker hoppar av i större utsträckning. Den vanligaste avhopparen är en kvinna under 30 år. De flesta avhoppen sker i miljöpartiet och vänsterpartiet.