Östersjön

Rensning av övergivna fisknät

Övergivna fisknät i Östersjön ska fortsätta rensas bort av Världsnaturfonden, WWF, även under 2012 och 2013. Cirka 10 000 nät förloras i Östersjön varje år och de fortsätter att fånga fisk, fåglar och marina däggdjur under många år.

I fjol hämtade Världsnaturfonden upp sex ton sådana spöknät utanför polska kusten. Nu är ambitionen att ta upp 25 ton på polskt och litauiskt vatten.

Projektet stöds av stiftelsen Baltic Sea 2020.