Kyrkliga protester fortsätter, nu också mot Fas 3

10 min

Förra året vid den här tiden samlade det så kallade Påskuppropet tusentals namnunderskrifter till stöd för de utförsäkrade och för en humanare sjukförsäkring. Bakom uppropet stod bland annat diakoner och präster i Svenska kyrkan. Sen dess har regeringen backat och gått med på en återgång till Försäkringskassans gamla regler om när sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas, men ändå fortsätter protesterna från kyrkligt håll. Och i årets Solrosuppror, som det numera heter, protesterar man också mot Fas 3-jobben.

Enligt Kenneth Birath, diakon i Norrstrands församling har fattigdomen ökat i spåren av utförsäkringarna, och om detta vittnar också Anette Ivarsson som själv utförsäkrades för ett och ett halvt år sen och nu lever under existensminimum.