Förtroendet kvar för Barnevik

Förtroendet för Percy Barnevik som företagsledare och styrelseordförande i läkemedelsföretaget AstraZeneca har återupprättats. Det anser i alla fall Jacob Wallenberg, som är vice ordförande i familjen Wallenbergs maktbolag Investor.
När Jacob Wallenberg i mitten av februari kallade till presskonferens för att berätta att Percy Barnevik fått lämna ordförandepostren i Investor - då var tonen mot Percy Barnevik hård. Barnevik hade genom sina vidlyftiga pensionsvillkor skadat Wallenbergfamiljen,ansåg Jacob Wallenberg. I dag är tonen helt annorlunda och chanserna för Percy Barnevik att sitta kvar i AstraZeneca, ett av världens största läkemedelsföretag, har ökat. Jacob Wallenberg att han inte vill föregripa den diskussionen om styrelseledamöter som just nu pågår en särskild kommitté. Men så här berömmande är han om Percy Barneviks jobb i AstraZeneca. Många har lagt ansvaret för Percy Barneviks pensionsavtal på Jacob Wallenbergs far, Peter Wallenberg. Det var han som gjorde upp avtalet 1992 och han måste nu träda fram, anser många.