FOI:s polisanmälan riskerar försena granskning

1:46 min

Den polisanmälan som Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, gjort, riskerar att försena riksdagens granskning av Sveriges vapenaffärer med Saudiarabien. Det befarar konstitutionsutskottets ordförande, miljöpartisten Peter Eriksson.

– Det är något som jag är lite osäker hur vi ska hantera än så länge. Än så länge är det inte någon kollision, men om den här förundersökningen eller polishanteringen av den här frågan pågår länge, så kan det i värsta fall försena KU:s hantering, säger Peter Eriksson (MP) ordförande i riksdagens KU.

Det verkar ganska oklart vad det är som FOI har polisanmält?

– Ja, det verkar ganska oklart. Det som ryktats om är att det handlar om det här bolaget och hur det är bildat och hur man fått finansiering, men jag har inte sett anmälan, så jag vet inte heller.

Det var i förra veckan som FOI lämnade in en anmälan om misstanke om brott inom den egna myndigheten, till åklagarkammaren för säkerhetsmål. Därmed ansåg sig FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind inte kunna besvara de frågor som försvarsminister Sten Tolgfors tidigare ställt till honom, utan hänvisade till utredningssekretess under pågående förundersökning.

Inte heller KU har alltså hittills fått någon information om vad det egentligen är för brott som FOI anmält misstanke om. Men nu har riksdagens konstitutionsutskott i alla fall börjat samla in information inför sin granskning i höst.

– Ja, man har börjat samla in. Nu är det ju in första hand medieuppgifter under de här veckorna som gått, och det är ganska mycket som hänt under den tiden. Men sedan kommer vi också att börja begära in handlingar från departement och myndigheter, säger utskottets ordförande, Peter Eriksson.