Fortsatt ras för Skandiaaktien

Nordens största fond-och försäkringsbolag Skandia tappade i försäljning i februari och det har fått aktien att falla som en sten på börsen också idag.
Skandias börskurs har nu fallit kraftigt i två dar. Igår reagerade aktiemarknaden häftigt på en analys av Skandia från en mäklarfirma som satte en riktkurs på aktien på 30 kronor. Vilket var hälften en så hög kurs som Skandiaaktien stod i. Idag har alltså falllet på börsen fortsatt efter att Skandia redovisat nya försäljningssiffror för februari. Försäljningen stannade på 9,7 miljarder kronor - väsentlig under vad aktieanalytikerna förväntat sig - och klart sämre än än förra årets februariförsäljning. Under årets första två månader har försäljningen på Skandias numera största marknad Storbittanien sjunkit från 7,2 miljarder till 6,4 miljarder och på den viktiga USA-marknaden - där Skandia de senaste åren varit oerhört framgångsrikt - föll försäljningen med 1,6 miljarder till och med februari. Enligt flera aktieanalytiker är nu Skandias gyllene år i USA över. Konkurrenterna har kopierat Skandias framgångsrecept och företaget kommer nu få allt svårare att växa på den amerikanska marknaden. Men det håller inte Skandia med om utan anser att huvudorsaken till att försäljningen faller i USA är att börserna gått sämre än under de expansiva åren i slutet på 90-talet. Skandia uppger också att de tagit marknadsandelar på den amerikanska fondmarknaden den senaste tiden, å säger till ekonomiekot att företaget nu skall flytta resurser från andra delar av Skandia till försäljning av de mest populära fondprodukterna på den amerikanska marknaden.