Djuren får lida i onödan

Många djur får lida onödigt länge för att Länsstyrelsen tar så lång tid på sig att handlägga djurskyddsärenden. Ja, det tycker Miljö- och byggnämnden i Vetlanda.
I en skrivelse till Länsstyrelsen framför Miljö- och byggnämnden sin kritik. Det är framförallt efter ett ärende nyligen om djurhållningsförbud, som man har reagerat. Enligt miljö- och byggnämnden tog det nästan tio månader att handlägga detta akuta ärendet. Under en så lång tid kan djuren utsättas för mycket lidande skriver nämnden i sin kritik till Länsstyrelsen.