Misstänkt trolöshet mot huvudman inom FOI

Chefsåklagare Thomas Lindstrand på Åklagarkammaren för säkerhetsmål uppger i dag att det brott som misstänks ha begåtts inom FOI i samband med Saudiaffären är trolöshet mot huvudman.

Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i upp till sex månader. Om det är grovt kan påföljden bli mellan sex månader och sex års fängelse.

Efter Ekots avslöjande för tre veckor sedan att myndigheten FOI bildat ett bulvanföretag, SSTI, som skulle sköta de känsliga kontakterna med Saudiarabien om den planerade vapenfabriken startade FOI en intern utredning.

Den skulle bland annat svara på om myndigheten – i strid med reglerna – använt skattepengar för att starta det privata bulvanföretaget SSTI.

Men i stället för att redovisa svaret på utredningen till försvarsdepartementet gjorde FOI:s generaldirektör en anmälan till åklagare. Enligt chefsåklagare Thomas Lindstrand på åklagarkammaren för säkerhetsmål misstänkte FOI just trolöshet mot huvudman.

– Trolöshet mot huvudman innebär ju att man har begått en oegentlighet, att man har brutit ett förtroende och att det här ska ha inneburit skada för den huvudman man företräder, säger han.

Enligt Ekots källor lånade FOI mer än 100 000 kronor i kontanter av den militära underrättelsetjänsten Must för att starta företaget. Av någon anledning, möjligen för att pengarna skulle vara svårare att spåram, tyckte sig FOI behöva stora mängder kontanter till SSTI.

Lindstrand igen.

– Jag har läst om det.

Det står inget om det i anmälan?

– Jag kan inte gå in på vad som står  i anmälan till vissa delar, i anmälan så berättar man ju varför man gör en anmälan och man tar upp olika omständigheter och vilka de omständigheterna är det kan jag inte säga, det är undersökningsekretess på. Det är det som själva undersökningen ska försöka svara på.

Vem ska utreda det här då?

– Det är Säpo.

Varför Säpo?

– FOI ingår ju i totalförsvaret och därför finns det en klar risk att den här utredningen kommer att stöta på uppgifter eller omständigheter som har med rikets säkerhet att göra.