Centerledare slutar i Norrtälje

Kurt Lodenius, centerns starke man och fullmäktiges ordförande i Norrtälje, lämnar sitt uppdrag efter mandatperioden.
Han finns inte med på centerns fullmäktigelista som offentligjordes nylingen. Kurt Lodenius har lett centern under 30 år i Norrtälje kommun där partiet har sitt starkaste fäste i länet. Han uppger att personliga skäl är orsaken till att han lämnar uppdraget, men han stannar kvar i partiet.