Bättre skydd för djuren

Regeringens föreslagna skärpning av djurskyddslagen välkomnas av dem som är satta att bevaka djurskyddet. I förslaget vill jordbruksminister Margareta Winberg bland annat införa en skyldighet för alla veterinärer att anmäla vanvård.
Förslaget om ändringar i djurskyddslagen läggs fram nästa vecka, och innebär bland annat att straffen för grova brott mot lagen skärps, med upp till två års fängelse. Fler handlingar blir samtidigt straffbara, djurmarknader ska kunna stoppas om djurens hälsa äventyras och framför allt införs anmälningsplikt för alla veterinärer - en fråga som länge varit omdiskuterad, inte minst i samband med avslöjanden om vanvård vid slakt, där besiktningsvetrinärerna inte hade reagerat. Det här är åtgärder som många inom kommuner och länsstyrelser länge har efterlyst. Samtidigt lovar Margareta Winberg att tillsynen av lagen ska förbättras, idag varierar det stort mellan kommunerna,