Tuffa åtstramningar i Spanien

1:35 min

I Spanien har högerregeringen i dag lagt fram ett nytt hårt sparpaket för att få ner underskottet i de statliga affärerna.

Detta dagen efter att hundratusentals spanjorer demonstrerat mot en arbetsmarknadsreform, som har försämrat villkoren för löntagarna och mot sänkta löner.

De fortsatta besparingarna är ett krav från EU och eurogruppen.

Trots en rekordhög arbetslöshet på 23 procent som fortsätter att öka och trots att den spanska ekonomin faktiskt numera krymper så föreslår högerregeringen Rajoy i dag nya enorma besparingar som motsvarar omkring 27 miljarder euro.

Det vill säga åtminstone 200 miljarder kronor ska bort ur den offentliga budgeten om inte mer.

Spanien har lovat EU och de övriga euroländerna att försöka få ner årets budgetunderskott till 5,3 procent av BNP, jämfört med förra årets på 8,5 procent.

Ett mycket tufft mål, menar de flesta kommentatorer, som undrar om patienten, den sjuka spanska ekonomin, kommer att kvävas av detta hårda tryck. Vissa ifrågasätter till och med om Spanien alls har en chans, att nå vad som krävs. Det spekuleras åter i att Spanien kommer att behöva stöd utifrån. delvis också för att undvika att Italien med sin usla ekonomi ska smittas. 

Dagens besparingsförslag inkluderar bland annat frysta löner för de offentliganställda, som redan häromåret upplevde sänkningar. De ska också jobba mer med längre arbetsveckor. Inom sjukvården, utbildningssektor och brandkåren återbesätts inte alla vakanser.

Ministerierna måste dra ner sina budgetar med 16,9 procent. Skatter höjs men momsen lämnas nu orörd eftersom en höjning skulle kunna skada konsumtionen. 

Spaniens ekonomiska kris är en toppfråga för EU:s finansministrar, som just nu möts i Köpenhamn. Den spanska regeringen måste övertyga finansministrarna om att den gör sitt yttersta och inte hotar eurosamarbetet.