Apples fabriker i Kina har granskats

1:33 min

Teknikföretaget Apple kommer i samarbete med tillverkaren Foxconn se till att arbetsförhållandena förbättras vid fabriker i Kina som tillverkar Apples telefoner.

Arbetsförhållandena i Foxconns fabriker i Kina har länge varit en repa i Apples glansiga image. Otillåten och obetald övertid, för korta och för få raster ofta sju dagars arbete per vecka.

Foxconns fabriker drabbades 2010 av en rad uppmärksammade självmord bland de anställda något som ökade omvärldens intresse för förhållandena i fabrikerna.

Apple är världens högst värderade företag med ett börsvärde motsvarande cirka 3 700 miljarder kronor. Men företaget har fått ta emot omfattande kritik för situationen i fabrikerna och anlitade därför Fair Labor Association för att göra en granskning. Resultatet av granskningen blir nu bland annat att säkerheten ska förbättras och övertidsarbetet begränsas.

Det här följer en trend i Kina där fabriker den senaste tiden sett sig tvungna att höja lönerna och förbättra villkoren på grund av brist på arbetskraft.

Bland det som rapporten riktade skarpast kritik mot var att arbetarna inte fritt kunnat bilda fackföreningar. Men det är faktiskt varken Apples eller Foxconns fel. I Kina är det olagligt att bilda fackföreningar som är oberoende av kommunispartiet.

Foxconn har över en miljon anställda i Kina och tillverkar inte bara produkter åt Apple, utan även åt företag som Dell, Nokia och Sony.

Fair Labor Association hoppas nu att granskningen kommer att snabba på förbättringarna även i de fabrikerna, såväl som i kinesiska fabriker i allmänhet. Men helt oberoende fackföreningar kommer nog att förbli olagliga även framöver.